Partner: Qoin, Nederland

logo-qoin bigger

Stichting Qoin is een Nederlandse not-for-profit organisatie gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van community currencies. Samen met diverse partners werken we aan een samenleving waarin vitale gemeenschappen in staat zijn doelen te realiseren rond sociale economie (zorg en welzijn),  duurzaamheid (milieu en natuur), ondernemerschap en gezonde overheidsfinanciën.

Voor Qoin is economie een sociale wetenschap die gaat over de interactie tussen mensen en hun instituties. In deze definitie speelt geld de rol van aanjager; ze is als benzine in een motor, als bloed in een lichaam. Maar geld is geen vaststaand gegeven, zoals veelal wel wordt aangenomen. Geld is ontworpen, en kan – met de juiste kennis – opnieuw worden ontworpen én ingezet om specifieke maatschappelijke doelen te realiseren. Ons huidige geld (de Euro) is vooral goed in het creëren van winsten, het stimuleren van consumptie en het ontwikkelen van een mondiale economie. Op lokaal niveau is de Euro niet altijd in staat om lokale doelen te bedienen. Daar waar het gaat over het ontwikkelen van de civil society, het behoud van lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid en het uitbreiden van duurzaamheid laat de Euro veel kansen en behoeften onbenut.

Een goed ontworpen community currency kan op deze terreinen wél het gewenste resultaat realiseren. Community currencies worden heel gevarieerd ontworpen en uitgevoerd; ze kunnen lijken op beloningsprogramma’s, op credit card programma’s, op spaarrekeningen of op traditionele bankproducten. Qoin maakt daarbij gebruik van een grote variatie aan specifiek tools als “gaming” om de sociale interactie tussen deelnemers te beïnvloeden en zo de gewenste gedragsverandering te realiseren.

De oprichters en huidige directie van Qoin zijn sinds 1993 mondiaal actief met het ontwikkelen en managen van professionele community currencies gericht op het realiseren van maatschappelijke impact. Sinds 1998 werken zij vanuit stichting Qoin.

 

Edgar Kampers tells about Qoin, an organisation advising on the implementation of community currency systems. Part of the Community Currencies Conference 2013 series.

 

Qoin begeleidt gemeenschappen bij het introduceren van een eigen currency om zo de eigen veerkracht te vergroten en positieve maatschappelijke uitkomsten te realiseren die anders niet – of minder – bereikt worden. Qoin is een kleine maar krachtige organisatie, die in staat is om snel en betaalbaar krachtige currencies op te zetten en te managen. We beschikken over standaard currency-programma’s, die zich aan kunnen laten passen aan specifieke lokale “benodigdheden”. Waar nodig ontwikkelen we volledig maatwerk.

Qoin participeert structureel in diverse internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten om nog meer grip te krijgen op de  impact van currencies op gemeenschappen. Qoin begeleidt samenwerkingsverbanden met currency-trajecten in onder andere Amsterdam, Julianadorp, Arnhem, Schouwen-Duiveland, Londen (UK), Bristol (UK), Wales (UK) Vlaams Limburg (België), Douai (Frankrijk), Berkshire, Massachusetts (USA), Rode Island (USA), New York (USA) en Tel Aviv (Israël). Tot onze partners behoren overheden, pensioenfondsen, maatschappelijke organisaties, verzekeringsmaatschappijen en banken. Strategische partners zijn the New Economics Foundation in Londen, the New Economics Institute (USA), en de Social Trade Organisation in Utrecht.

Qoin heeft een vaste staf van 14 mensen, werkend vanuit Amsterdam, Londen en Zutphen. Daarnaast werken we intensief samen met een groep zelfstandig gevestigde professionals en gespecialiseerde organisaties om onze programma’s te leveren.