Introductie van CCIA

 

Het project Community Currencies in Action (CCIA) is een transnationaal samenwerkingsverband met als doel het ontwikkelen en aanbieden van voorbeelden van gemeenschapsmunten in verschillende lidstaten in Noordwest-Europa.

Gemeenschapsmunten kunnen worden ontworpen en uitgevoerd op veel verschillende manieren: ze kunnen de vorm aannemen van beloningsprogramma’s, een credit card met een spaarsysteem of zelfs traditionele bankproducten. CCIA neemt het voortouw bij het delen van kennis en best practices zodat gemeenschappen doorheen Europa in staat worden gesteld hun mogelijkheden te versterken om dynamische, bloeiende netwerken op te zetten die efficiënt zijn vanuit zowel sociaal, economisch als milieuperspectief.

Gemeenschapsmunten worden al tijden gebruikt als antwoord op lokale problemen wereldwijd. Dankzij technologische vooruitgang en de enorme toename van het bewustzijn van de noodzaak van duurzame gemeenschapsvorming, kan het CCIA project initiatief nemen en experts terzake inzetten om diverse pilots te ontwerpen, uit te brengen en hun succes te evalueren. Deze zullen uiteindelijk dienen als voorbeelden en een toolkit opleveren voor de implementatie van gemeenschapsmunten door bedrijven en gemeenschappen.

Financieel gesteund door INTERREG NWE IVB (ERDF), zal CCIA gemeenschapsmunten doorheen Noordwest-Europa ontwerpen, ontwikkelen en implementeren. Zo wordt er gezorgd voor een grondig getest pakket aan omkadering dat ten dienste staat van zowel mensen die met gemeenschapsmunten aan de slag willen, als van het brede publiek.

Kennisdeling tussen de partners is de motor van de innovatieve ontwikkeling van een gecentraliseerde, geformaliseerde en ervaringsgerichte set tools die kan worden opgepikt en gebruikt door diverse gouvernementele en niet-gouvernementele actoren op gemeenschapsniveau. Deze tools bieden omkadering om de ontwikkeling van gemeenschapsmunten in Noordwest-Europa te faciliteren én schuiven gemeenschapsmunten naar voren als geloofwaardig vehikel om positieve resultaten te behalen.

Meld je aan per email of vind ons via sociale media om op de hoogte te blijven van de vorderingen!