• cover_fordigital
  CCIA release comprehensive Guidebook on Community Currencies
 • moneypurpose
  CCIA publish final Evaluation of Pilot Currencies
 • Home  C C.info
  CCIA launches major community currency wiki-website
 • IMAG0096
  Toolkit: How to evaluate a community currency?
 • TradeQoin website screen grab
  Digital exchange platform developed by CCIA

Het Community Currencies in Action project (CCIA) is een transnationaal partnerschap dat werkt aan de ontwikkeling en implementatie van complementaire muntsystemen in diverse landen in Noord-West Europa. CCIA zal het voortouw nemen in het delen van kennis om gemeenschappen in heel Europa in staat te stellen levendige, welvarende, sociale en duurzame netwerken te vormen.

CCIA ontwerpt, ontwikkelt en implementeert complementaire muntsystemen (CC’s) door heel Noord-West Europa (NWE) en wordt deels gefinancierd uit het INTERREG NWE IVB (ERDF) van de Europese Unie. CCIA verstrekt een uitvoerig getest pakket van ondersteunende structuren die de ontwikkeling van CC’s in heel NWE vergemakkelijken en bevorderen en die tevens een geloofwaardig (beleids) instrument kan zijn voor het bereiken van sociale, economische en ecologische doelen. Lees verder…